CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

Chia sẻ bài viết

HaiPhuongPharmacy.vn có cung cấp Dịch vụ giao hàng theo yêu cầu của Quý khách.

Dịch vụ giao hàng sẽ  được thực hiện bới các Đối tác giao hàng chuyên nghiệp do HaiphuongPharmacy.vn lựa chọn.  

Phí giao hàng sẽ được thông tin trước và Dịch vụ giao hàng chỉ được thực hiện khi được Quý khách xác nhận dịch vụ.

 

 

Bài viết liên quan

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí